Cărăușul de păcate de Alain Gavriluțiu

Diana Toma

Am aflat nu de curând că literatura e încercarea omului de a reclădi lumea, de a restitui timpului parte din frământările lui, de a umple absențe și de a străbate teritorii ce neagă orice contingență a realității. Cât încă păstrez crezul acesta nu voi face decât să profit în fiecare zi de pe urma a tot ce literatura oferă.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *