Dă viață manuscrisului tău! – Concurs de debut

Editura Adenium din Iași lansează concursul de debut „Dă viață manuscrisului tău!” pentru următoarele categorii literare:

  1. Poezie
  2. Proză
  3. Eseu
  4. Bandă desenată & miniatură grafică.

Concursul de debut se va desfășura anual, acest lucru făcând parte din strategia editurii Adenium de a sprijini autorii încă nedebutaţi în volum.

Pentru a participa, concurenţii vor trebui să expedieze prin poştă, pe adresa editurii, manuscrisele pe care doresc să le înscrie în concurs.

Coletul va conţine două plicuri:

  • Unul care va conţine manuscrisul în format print şi electronic (CD, stick etc.).
  • Unul care va conţine datele de identificare: nume, prenume, adresă, număr de telefon, adresa de poştă electronică.

Atenţie! În locul numelui şi prenumelui, manuscrisele vor fi „semnate” cu un motto, care va fi menţionat şi pe plicul ce conţine datele de identificare.

Într-o primă etapă, editura va selecta cele mai bune zece manuscrise pentru fiecare dintre cele patru categorii de opere supuse concursului. Ulterior, cele treizeci de manuscrise pentru genurile propriu-zis literare vor fi supuse atenţiei unui juriu alcătuit din scriitori şi critici literari. Un alt juriu specializat va evalua propunerile din domeniul benzilor desenate şi al graficii miniaturale.

Pentru fiecare gen din concurs, vor fi declarate câștigătoare volumele care vor obţine cea mai mare medie a notelor acordate de membrii juriilor. Cîştigătorii vor fi anunţaţi la începutul lunii septembrie.

Tipărirea celor  patru volume declarate câștigătoare va începe imediat după anunţarea învingătorilor. Volumele vor lansate la Gaudeamus, tîrgul de carte de toamnă de la Bucureşti, şi se vor bucura de sprijinul integral al editurii în procesul de promovare – publicitate, serviciu de presă, alte lansări publice. Autorii premiaţi vor primi câte 50 de exemplare din cărţile lor pentru propria activitate de promovare.

Manuscrisele sunt aşteptate la sediul Editurii Adenium, până pe data de 31 mai 2013, data poştei.

Liviu Antonesei, director editorial

Precizări:
1. Prin autor nedebutat înţelegem autor care nu a publicat nici o carte, indiferent de domeniu.
2. Concursul este deschis tuturor autorilor de limbă română, indiferent dacă au domiciliul în ţară sau nu.
3. Deciziile juriilor sunt suverane, definitive, irevocabile.

Scroll to Top